So’z O’yini – Milliy MOD APK + OBB (Unlocked/Unlimited Money)

Soz Oyini – Milliy MOD APK OBB UnlockedUnlimited Money

So’z O’yini – Milliy MOD APK + OBB (Unlimited Money) Download

Name So’z O’yini – Milliy
Size …..
Version Latest
Category Word
MOD Features Unlimited Money
Get It On Google Play

Download MOD APKGenerate Links

MOD Info?
MOD APK + OBB (Unlocked/Unlimited Money)
Unlocked/Unlimited Money
Game’s Unlimited Money, coins
So’z O’yini – Milliy games screenshots and MOD APK + OBB features:

So'z O'yini - Milliy screenshots 1

So’z O’yini – Milliy MOD APK + OBB Description: Sizga havola etilgan harflardan foydlanib O‘zbek tiliga mansub bo‘lgan so‘zlarni qidirib toping. Berilgan harflarni bir-biriga ulaganda yashirilgan so‘zlar ochilib boradi. Shu holda bosqichlardan o‘tib boring, bosqichlar kattalashgan sari o‘yinning qiyinlik darajasi ham oshib boradi.
So‘zlarni topishga qiynalsangiz, tangalarinngizni ishlatib harf katakchalarini ochishingiz mumkin. Tangalarni video rolik ko‘rish yoki bozorchadan sotib olish imkoniga egasiz. Shuningdek o‘yin o‘ynash davomida sokin va tinchlantiruvchi musiqani yoqib qo‘yishingiz ham mumkin.

O‘yin mundarijasi:

– O‘yin boshida oson bo‘lib, sekin-sekin qiyinlashib boradi.
– O‘yin avvalida sizga 100 tanga taqdim etiladi
– Video rolik tomosha qilib yoki bozorchadan tanga harid qilishingiz mumkin
– O‘ynash uchun internet bo‘lishi shart emas
– Bu o‘yin har yoshdagilar uchun mo‘lajllangan
– O‘yin davomida tinchlantiruvchi musiqa tinglashingiz mumkin
– O‘yinda O‘zbekiston shaharlari tasvirlangan rasmlardan foydalanilgan
– Bu o‘yin lug‘aviy bilimni oshishiga va hotirani charhlashga ham foydali

Do‘stlaringiz bilan ulashing va bizga baho berishni unutmang.

Сўз Ўйини – Миллий

Сизга ҳавола этилган ҳарфлардан фойдланиб Ўзбек тилига мансуб бўлган сўзларни қидириб топинг. Берилган ҳарфларни бир-бирига улаганда яширилган сўзлар очилиб боради. Чу ҳолда босқичлардан ўтиб боринг, босқичлар катталашган сари ўйиннинг қийинлик даражаси ҳам ошиб боради.
Сўзларни топишга қийналсангиз, тангалариннгизни ишлатиб ҳарф катакчаларини очишингиз мумкин. Тангаларни видео ролик кўриш ёки бозорчадан сотиб олиш имконига эгасиз. Чунингдек ўйин ўйнаш давомида сокин ва тинчлантирувчи мусиқани ёқиб қўйишингиз ҳам мумкин.

Ўйин мундарижаси:

– Ўйин бошида осон бўлиб, секин-секин қийинлашиб боради.
– Ўйин аввалида сизга 100 танга тақдим этилади
– Видео ролик томоша қилиб ёки бозорчадан танга ҳарид қилишингиз мумкин
– Ўйнаш учун интернет бўлиши шарт эмас
– Бу ўйин ҳар ёшдагилар учун мўлажлланган
– Ўйин давомида тинчлантирувчи мусиқа тинглашингиз мумкин
– Ўйинда Ўзбекистон шаҳарлари тасвирланган расмлардан фойдаланилган
– Бу ўйин луғавий билимни ошишига ва ҳотирани чарҳлашга ҳам фойдали

Дўстларингиз билан улашинг ва бизга баҳо беришни унутманг.
Sizga havola etilgan harflardan foydlanib O’zbek tiliga mansub bo’lgan so’zlarni qidirib toping. Berilgan harflarni bir-biriga ulaganda yashirilgan so’zlar ochilib boradi. Shu holda bosqichlardan o’tib boring, bosqichlar kattalashgan sari o’yinning qiyinlik darajasi ham oshib boradi.
So’zlarni topishga qiynalsangiz, tangalarinngizni ishlatib harf katakchalarini ochishingiz mumkin. Tangalarni video rolik ko’rish yoki bozorchadan sotib olish imkoniga egasiz. Shuningdek o’yin o’ynash davomida sokin va tinchlantiruvchi musiqani yoqib qo’yishingiz ham mumkin.

O’yin mundarijasi:

– O’yin boshida oson bo’lib, sekin-sekin qiyinlashib boradi.
– O’yin avvalida sizga 100 tanga taqdim etiladi
– Video rolik tomosha qilib yoki bozorchadan tanga harid qilishingiz mumkin
– O’ynash uchun internet bo’lishi shart emas
– Bu o’yin har yoshdagilar uchun mo’lajllangan
– O’yin davomida tinchlantiruvchi musiqa tinglashingiz mumkin
– O’yinda O’zbekiston shaharlari tasvirlangan rasmlardan foydalanilgan
– Bu o’yin lug’aviy bilimni oshishiga va hotirani charhlashga ham foydali

Do’stlaringiz bilan ulashing va bizga baho berishni unutmang.

Sўz uyini – Milliy

Sizga ҳavola ethylgan ҳarflardan foydlanib Ўzbek tiliga mansub bulgan sўzlarni қidirib topping. Berilgan karflarni bir-biriga ulaganda yashirilgan sozlar ochilib boradi. Chu ҳolda bosқichlardan ўtib boring, bosқichlar kattalashgan sari ўyinning қiyinlik darazhasi ҳam error boradi.
Sozlarni topishga kiynalsangiz, tangalaringizni ishlatib karf katakchalarini ochishingiz mumkin. Tangalarni video clip kurish yoki bozorchadan sotib olish imkoniga egasiz. Chuningdek ўyin ўyinash davomida sokin va tinchlantiruvchi musiқani yoқib қўyishingiz ҳam mumkin.

Ўyin mundarizhasi:

– yin boshida oson bўlib, sekin-sekin қiyinlashib boradi.
– yin avvalida sizga 100 tanga taқdim ethyladi
– Video clip of tomosh қilib yoki bozorchadan tanga ҳarid қilishingiz mumkin
– Ўynash uchun internet bўlishi shart emas
– Bu uyin kar yoshdagilar uchun mulazhllangan
– yin davomida tinchlantiruvchi musiқa tinglashingiz mumkin
– yinda Ўzbekiston shagarlari tasvirlangan rasmlardan foydalanilgan
– Bu uyin luғaviy bilimni oshishiga va ҳtirani charlashga ҳam foydali

Dўstlaringiz bilan ulashing va bizga baҳo berishni unutmang.
Kichik hatoliklar bartaraf etildi.

Leave a Comment

Your email address will not be published.