Olim Bola MOD APK + OBB (Unlocked/Unlimited Money)

Olim Bola MOD APK OBB UnlockedUnlimited Money

Olim Bola MOD APK + OBB (Unlimited Money) Download

Name Olim Bola
Size …..
Version Latest
Category Educational
MOD Features Unlimited Money
Get It On Google Play

Download MOD APKGenerate Links

MOD Info?
MOD APK + OBB (Unlocked/Unlimited Money)
Unlocked/Unlimited Money
Game’s Unlimited Money, coins
Olim Bola games screenshots and MOD APK + OBB features:

Olim Bola screenshots 1

Olim Bola MOD APK + OBB Description: «Olim bola» – bolajonlar uchun qiziqarli bilimlar olami
Bolajonlar uchun bilimlar olamiga qiziqarli sayohat!

14 ta interaktiv ovozli bo’limlar:

1. Alifbo va tajvid
2. Namoz muallimi
3. Suralar va duolar
4. Robbimni yaxsi ko‘raman
5. Suyukli payg‘ambarimiz
6. Payg‘ambar va bolalar
7. Payg‘ambarimizning as’hoblari
8. Payg‘ambarlar tarixi
9. Duo qilishni yaxshi ko‘raman
10. Ramazon keldi, ro‘za keldi
11. Hajga ketyapman
12. Hikoyalar
13. Ertaklar
14. Kutubxona

Hamda, bolalar uchun aqlni charxlaydigan 15 xil o‘yinlar mavjud.

Trafik hamda xarid haqida:
– Ilk yuklanganda 300 mb dasturning ichki fayllari alohida yuklab olinadi
– Shuningdek, video darslarda ham sozlamadagi video sifatiga qarab 3 GB dan 7 GB gacha yuklash kerak bo’ladi. Video sozlamalarda ularni yuklab yoki yuklamay onlayn tomosha qilishni tanlash mumkin.
– Dastur bilan tanishib bo’lgandan keyin bir martalik to’lov bilan uni to’liq nashridan doim foydalanish imkoniyati paydo bo’ladi.
– To’liq nashri xarid qilingan bir akauntdan 10tagacha jihozlarda oila a’zolaringiz bilan foydalanishingiz mumkin.

English:
“Olim bola” is a world of interesting knowledge for children in Uzbek language
 An exciting journey into the world of knowledge for kids!
14 interactive teaching books:
1. Alphabet and Tajweed
2. Prayer teacher
3. Surahs and prayers
4. I love my Lord
5. Our beloved Prophet
6.The Prophet and the Children
7. Companions of the Prophet
8. History of the Prophets
9. I like praying and reading Quran
10. Ramadan has come, fasting has come
11. I am going to Hajj
12. Stories
13. Fairy tales
14. Library

Also, 15 different learning games for kids

Русский:
«Олим бола» – это мир интересных знаний для детей (на узбекском языке)

Увлекательное путешествие в мир знаний для детей!

14 интерактивных голосовых секций:

1. Алифба и Таджвид
2. Намаз муаллими (как читать намаз)
3. Суры и молитвы
4. Я люблю своего Господа
5. Наш любимый пророк
6. Пророк и дети
7. Сподвижники пророка
8. История Пророков
9. Я люблю молиться
10. Рамадан пришел, пост пришел
11. Я иду на хадж
12. Истории пророков
13. Сказки
14. Библиотека

Еще 15 различных игр для детей.
“Olim bola” – bolajonlar uchun qiziqarli bilimlar olami
 Bolajonlar uchun bilimlar olamiga qiziqarli sayohat!

14 ta interaktiv ovozli bo’limlar:

1. Alifbo va tajvid
2. Namoz muallimi
3. Suralar va duolar
4. Robbimni yaxsi ko‘raman
5. Suyukli payg‘ambarimiz
6. Payg‘ambar va bolalar
7. Payg‘ambarimizning as’hoblari
8. Payg‘ambarlar tarixi
9. Duo qilishni yaxshi ko‘raman
10. Ramazon keldi, ro‘za keldi
11. Hajga ketyapman
12. Hikoyalar
13. Ertaklar
14. Kutubxona

Hamda, bolalar uchun aqlni charxlaydigan 15 xil o‘yinlar mavjud.

Trafik hamda xarid haqida:
– Ilk yuklanganda 300 mb dasturning ichki fayllari alohida yuklab olinadi
– Shuningdek, video darslarda ham sozlamadagi video sifatiga qarab 3 GB dan 7 GB gacha yuklash kerak bo’ladi. Video sozlamalarda ularni yuklab yoki yuklamay onlayn tomosha qilishni tanlash mumkin.
– Dastur bilan tanishib bo’lgandan keyin bir martalik to’lov bilan uni to’liq nashridan doim foydalanish imkoniyati paydo bo’ladi.
– To’liq nashri xarid qilingan bir akauntdan 10tagacha jihozlarda oila a’zolaringiz bilan foydalanishingiz mumkin.

English:
“Olim bola” is a world of interesting knowledge for children in Uzbek language
An exciting journey into the world of knowledge for kids!
14 interactive teaching books:
1. Alphabet and Tajweed
2. Prayer teacher
3. Surahs and prayers
4. I love my Lord
5. Our beloved Prophet
6.The Prophet and the Children
7. Companions of the Prophet
8. History of the Prophets
9. I like praying and reading Quran
10. Ramadan has come, fasting has come
11. I am going to Hajj
12. Stories
13. Fairy tales
14. Library

Also, 15 different learning games for kids

Russian:
“Olim Bola” is a world of interesting knowledge for children (in Uzbek)

A fascinating journey into the world of knowledge for children!

14 interactive voice sections:

1. Alifba and Tajvid
2. Namaz muallimi (how to read namaz)
3. Suras and prayers
4. I love my Lord
5. Our beloved prophet
6. The Prophet and the Children
7. Companions of the Prophet
8. History of the Prophets
9. I like to pray
10. Ramadan has come; fasting has come
11. I go to the Hajj
12. The stories of the prophets
13. Tales
14. The library

Another 15 different games for children.
2.0 nashr o’zgarishlari
1. O’yin xaritasi yangilandi (Yangi o’yinlar belgilari ham xaritaga kiritildi)
2. Sozlamalar menyusi yangilandi
3. 15ta yangi o’yinlar qo’shildi (Rasm daftari, Topishmoq, Uch besh to‘p, Tetris, Portlovchi to‘plar, Qochoq to‘p, Pinpon, Palahmon, Zambarak, Muvozanat koptogi
O‘qotar, Dengiz sarguzashtlari, Mushuk va sichqon o‘yini, Dik – dik, Golf)
4. Namoz vaqtlari tuzatildi

Leave a Comment

Your email address will not be published.